/Anexă la „Chestiunea rusă”. …Pe bune!/

Lipsit de Cunoașterea integrată, oricare tânăr e sătul de educația de tipul: Ce e bine și ce-i rău? Totul e pe fragmente, de la caz la caz, pe bucăți. „De după copacii indicați studiului, pădurea reală nu se mai vede!” De fiecare dată, punctele pe „i” le pun ei, educatorii: individualismul este egoism, izolare. Individualist, asta e o persoană opusă contradictoriu societății („socialiste”), răul. Oricum, trecut prin diferite experimente sociale, capitalism, fascism, comunism sau socialism, răul e aici, stă în umbră, dăinuie, ne atinge neașteptat când iubim sau urâm, aduce indignare. De obicei, trăim cu „răul cel mai mic”. Ne-am deprins. Deci, noi toți, împreună, suntem individualiști, producem „răul”. Mai mare, mai mic… În comun!

Și, unde e binele? Binele însă, în practica noastră de viață, nu e o noțiune socială ci, e o noțiune individuală. Doar observăm bine că, la nivel social, generalizat, binele nu apare niciodată. Alegoric, apa râului Vieții aruncă de asupra, sus pe valuri, gunoiul celui care se simte bine. Cine e? Cineva a profitat de bine, în ascuns. Deci, trebuie de dezbătut cumva noțiunea aceasta: „individualism”. De generalizat? Mai mult „gunoi”, sau…?

Să folosim Știința! Dacă Cunoașterea științifică oficială (Epistemologia), în scopul binelui, ne indică numai Legea luptei contrariilor și dialectica, apoi Cunoașterea integrată (prin triada-fractal) ne aduce pacea, intelectul calm, înțelegerea adecvată. Da! Individualismul și socialismul sunt noțiuni contradictorii, dar prețul indicat comportamentului, bun-rău, nu însemnă că exclude din Viață una din aceste noțiuni. Ambele noțiuni rămân și, pe rând, se vor manifesta practic în viitor. Unii staliniști mai vechi, comuniști convinși, declară și acum, că „s-au ucis prea puțin dușmani ai comunismului”. Pentru ei, efectul stalinismului a fost prea scurt. Dar, chiar dacă efectul stalinismului ar fi fost mai lung, oricum, roata (socialist-individualist) ne întorcea la început, la individualism. Deci, problema nu e în eliminarea contradicțiilor, individualism-socialism, ci în controlul lor, în echilibrarea lor. Acum și în viitor.

O așa capacitate de control, astăzi e îngăduită poliției, iar omul trebuie să cunoască un Codex de legi (mai mare ca Biblia) pentru a nu încălca cumva legile, provoca „răul”. Acel Codex poate fi însușit numai de persoane prea educate, cu memorie excelentă. Dar, folosind Cunoașterea integrată, Codexul poate fi respectat și de omul cu intelect modest, „needucat”, cu memorie slabă. Paradox? Nu! Omului i se dă Metodologia Cunoașterii integrate. Ea nu cere memorie excelentă, adesea non necesară, ci numai structura cunoașterii. Omul modest, va accepta cunoașterea integrată, fractalii ca structură a cunoașterii, noțiuni montate în balanțe-ciclu: stânga-0-dreapta, zi-0-noapte etc. Și atunci, pentru oricare individ se va deschide viziunea armoniei: social-0-individual (deschis-0-închis). Unde e locul meu în această lume imensă? Sus, social, la cârma țării, sau jos, individual, la locul meu pe care l-am obținut prin părinți, prin munca și alegerea mea? Ce am de ales? Să ne uităm la balanță. Unde ne este locul? La extremele echilibrului, prea bine -0- prea rău, (deschis-0-închis) sau poate că în Centrul, 0?

Și atunci la nivel social (din nou alegoric vorbind), din apa râului Vieții se va arunca la suprafață mai puțin gunoi. Deșteptarea începe, anume, de la omul cu intelect modest… Căci, pentru a fi un socialist bun, probabil, trebuie să fii și un individualist bun. Atunci, balanța, bine-0-rău, devine vizibilă, integră. Așadar, va trebui să dezvoltăm individualismul? Bineînțeles! Se vede! Fără individualism, socialismul bate apa în piuă de peste 100 ani, atât în Rusia, cât și în Ucraina, România etc…

Cine este un individualist? E simplu. Acesta e omul rațional cu cunoașterea integrată, om cu demnitate, om cu predictibilitate, cu „cheile cunoașterii” în minte, iar în mâni cu „lanțul de fer”, relațiile dintre cuvinte, legi, oameni,-0-0-0-0-. Poate că, alegoric, acesta e lanțul cu care va fi legat demonul „pe o mie de ani, la sfârșitul timpurilor” (Biblia). Iar „sfârșitul timpurilor”, consecința, 0, a vieții noastre, e aici. Deja! Activ, demonul se manifesta totdeauna la granița a două faze: Vest-0-Est; Ucraina-0-Rusia. El e deștept și vine cu un Codex de Legi, cu reguli cu proiecte Mărețe. Dreptul de a forma o ordine Mondială Nouă, chipurile, în aparține. Motivul? Are BOMBA!

Lipsită de Cunoașterea integrată, civilizația noastră totdeauna și-a tratat oamenii ca robi fizici, material de consum, distracție, detaliu al mașinii economice. Omul e trup. Dar, iată, Științele vedice ne aduc alt concept. Omul e duh etern, iar trupul o formă temporară pentru a dezvolta duhul, mintea, capacitățile de a fi …nu parte materială, ci un întreg mai mic, din un întreg mai mare, din cel mai mare întreg, Universul. Și aici, cunoașterea integrată răspândită prin triade-fractal, unități cognitive formate din perechi de cuvinte contradictorii și complementare, e de apreciat. Cunoașterea de sine însuși se începe de aici. Apare și viziunea concretă. Societățile formate …din trupuri, dispar. Zeci de mii de oameni, de rasă albă, se „consumă” la granița celor două faze: Ucraina-0-Rusia. Motivul? ….Sunetul diferit al limbilor lor. Duhul unor oameni nu primește sunetul altui duh, al altor oameni. Dar, Duhul nu este sunet, ci centru 0, al structurii: trup-0-suflet. Așa o „descoperire” poate fi numai individuală: structura, uncrainean-0-rus, nu poate fi distrusă dacă există individualism. Iar acest individualism poate fi generalizat, meditat, dacă omul acceptă Universul ca mișcare ciclică.

Mai important ca existența trupului e Duhul. El trebuie acceptat pentru a salva trupul. Iar dacă nu, asta înseamnă că nu are sens să exiști în starea de trup. Cu succes, Elita rusă se folosește de asta. Trimite oamenii la moarte. Să mori pentru a ține în teamă alte popoare, cică e eroism, cinste, faci parte din un popor Măreț. Și, rușii mor vânzându-și trupul Conducătorilor. Dar, ce să facă Conducătorii cu duhurile lor dacă moartea trupurilor nu provoacă frică în Occident? Prezența BOMBEI nu modifică duhul occidental. Misiune imposibilă! Duhul autentic e Unul, generalizat, trăiește oriunde pe ambele părți: Vest-0-Est. Deci, și în Orient.

Într-adevăr, pentru ce e nevoie să exiști ca animal, dacă nu ai viață de om, Cunoaștere integrată? Iar dacă ai Cunoaștere integrată o poți aduce dușmanului tău din tranșeea de peste drum, de vi-za-vi, devii individualist și salvezi oameni. „Fiecare pasăre pre limba ei piere.” Iar fiecare om, poate avea mai multe limbi, mai multe sunete, prin unul și același duh, 0, (Minte!) centru al cuvintelor contradictorii și complementare. Atunci, la granița celor două faze, Ucraina-0-Rusia, nu se va mai consuma carne vie, ci se va forma ghemul Ariadnei, 0-0-0-0-0-. Limbajul comun va fi structurat: ucrainean-0-rus, socialist-0-individualist, bine-0-rău. Liderii noștri pot să ne ducă prin labirintul cunoașteri lor, dar și fiecare om modest, după puteri, poate să se descurce cu a sa Viață, să fie Om social, unde individualismul și socialismul nu se confruntă material, ci se dezvoltă armonios, pentru că pe planul Prim e legământul lor, relația, -0-. Este?

„Dumnezeu a creat poporul rus pentru a arăta altor popoare că așa nu se poate de trăit… Conștiință de Sine, populația rusă nu a avut niciodată. N-o au! Și nu va fi vreo dată. Și nici, nu e nevoie. Populația rusă, ca și toată Rusia, există, prin eminența sa, ca o lecție pentru umanitate. /Piotr Ceaadaev- folozof rus (1794-1856)/ Aceasta, probabil, a fost reacția lui Ceaadaev la practicarea ședințele literatorilor ruși de la începutul sec. XVIII, celor care „dezvoltau” silit, limba rusă. Numai acum, putem înțelege răspunsul, reacția lui Pușkin față de indignarea filozofului, prin poezia: „K Ceaadaevu”.

Poporul rus nu poate fi „eminent”, în sensul pozitiv al cuvântului. Neavând limba sa, vorbind prin semne, unde primii poeți și literatori „ruși” au fost persoane cunoscătoare de alte limbi (de exemplu, fiul lui Dimitri Cantemir), acest popor a primit de la Conducerea sa (Ecaterina II, care vorbea doar nemțește) o limbă inventată (prin „Dicționarul explicativ al graiului viu rusesc”, al danezului Vladimir Daly, 1795-18…/Daly, „mândria rușilor”, astăzi e scos (ascuns) din Wikipedia/.) La invenția limbii ruse au fost adunate cuvinte de prin toată lumea, din diferite limbi. Noua limbă a fost structurată astfel ca oamenii să fie uniți într-un duh social puternic, „duh rusesc” controlabil, astfel ca fiecare din oameni să fie lipsit de individualitate. Nota bene! Măsura, socilaist-0-individualist, nu era concepută, iar cu ea „duhul rusesc” – o noțiune a misticismului. Acum, nu ne mai uimim, că rușii plecați de zeci de ani în occident se bucură deschis de invazia rusă și susțin exterminarea ucrainenilor. (Pe garajul unui rus din SUA găsim lozinca: „Ura! Am luat Bahmutul!”) Pe prim plan se pune și acum numele „rus”, socialul. Individualismul – lipsă. Deci, lipsește și fundamentul armoniei firești, duhul relației, -0-; om-0-om, ucrainean-0-rus; socialism-0-individualism, divin-0-satanic etc. De aici, se susține că „Rusia e înconjurată de dușmani, de oameni invidioși…” (Ivanov- robul sau fiul lui Ivan; Grișin, Mișkin, Mișustin, Rogozin – robul sau fiul, corespunzător, al lui Grișa, Mișa, Mișustea sau Rogozu).

Pentru a explica asta, nimic mai bun decât Cunoașterea integrată, nu poate fi de adus Chestiunii ruse. La prima vedere, pare a fi o dorința de a „defăima Rusia”, dar în fapt prezentăm o Anexă, logica trezirii Rusiei pentru încadrarea ei la locul ei, corespunzător ființei sale adecvate: o identitate individuală, liberă și bogată, cu credință în rațiunea Domnului Dumnezeu. Cunoașterea integrată a lucrurilor e posibilă și pentru Rusia.

de Victor Deleu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ai nevoie de ajutor?
Share via
Copy link
Powered by Social Snap