Liceul Tehnologic “Horia Vintilă”, Segarcea -demersuri educaționale în spirit european

Liceul Tehnologic "Horia Vintilă", Segarcea

Liceul Tehnologic ,,Horia Vintilă” Segarcea implementează pe parcursul anilor 2022-2023, proiectul cu numărul 2022-1-RO01-KA121-VET-000063484 care are ca obiective: 

– creşterea competenţelor generale și specifice ale elevilor, în domeniul de pregătire, pentru îmbunătățirea nivelului de calificare și compatibilizarea cu cel european, respectandu-se principiile incluziunii și diversității.

-perfectionarea profesională și personală a cadrele didactice, pentru realizarea transferului de bune practici în sistemul TVET, pentru creșterea calității demersului didactic, cu efecte directe în rezultatele la învățare ale elevilor, la examenele naționale

– consolidarea administrării şi managementului relaţiilor internaţionale, în scopul pledării pentru calitate în EFP, recunoaşterea RI ale stagiarilor VET şi competitivitatea acestora pe piaţa europeană a muncii.

Grupul țintă al proiectului este format din 22 de elevi de la învățământul profesional, nivel 3, domeniul mecanica, calificarea mecanic agricol, din anul școlar 2022-2023, clasa a X-a. Perioada mobilității elevilor a fost cuprinsă între 30.04.2023-21.05.2023, iar stagiul de pregătire practică s-a desfașurat în orașul Paphos, din Cipru. Pe parcursul lunilor februarie-martie s-au derulat activițăți de selecție și pregătire pedagogică, lingvistică, interculturală și referitoare la riscuri.

În anul al doilea de acreditare, două cadre didactice de discipline tehnice si-au îmbunătățit competențele profesionale și personale, în vederea creșterii calității  actului de predare-învățare-evaluare, prin participarea la două cursuri de formare profesională, pliate pe digitalizarea actului de predare-învațare-evaluare, precum și pe educația incluzivă.

Dintre rezultatele obținute de elevi, amintim:

Competențe dezvoltate:

•Stabileste procesul tehnologic de asamblare

•Identifica datele initiale ale procesului de asamblare

•Stabilirea metodelor de asamblare

•Asigurarea conditiilor materiale necesare asamblarii

•Identificarea tipurilor de asamblari nedemontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificarii

•Executarea operatiilor de asamblare nedemontabila a partilor componente ale unor produse specifice calificarii

•Realizeaza produse specifice prin asamblari nedemontabile

•Identificarea tipurilor de asamblari demontabile utilizate la realizarea unor produse specifice calificarii

•Executarea operatiilor de asamblare demontabila a partilor componente ale unor produse specifice

•Efectueaza lucrari de asamblare demontabila

•Aplicarea procedurilor de calitate pentru lucrarile executate.

Dintre toate proiectele europene în care a fost implicat, Liceul Tehnologic Horioa Vintilă Segarcea, acest proiect dă, de fapt, cea mai concisă definiție a proiectelor europene: oportunități pentru că elevii și profesorii, ca principali beneficiari, au câștigat o experiență de formare în străinătate, au dobândit cunoștințe noi în domeniul mecanicii, în domeniul educației digitale și în domeniul educației incluzive. Mobilitatea a deschis elevilor și profesorilor, noi orizonturi în direcția dezvoltării personale, ei fiind îndrumați să descopere legături între istorie, cultură, artă, arhitectură, religie, mediul înconjurător, identitate europeană și națională.

Informații detaliate pot fi accesate la următoarea adresă: www.lthvs.ro.

Sâmcea Nicoleta-Cristina

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ai nevoie de ajutor?
Share via
Copy link
Powered by Social Snap